Vluchtelingen en straatkinderen

I Muhira Kwa Kezakimana (Bij de Heer is iedereen welkom)

In dit tehuis worden zowel kinderen uit vluchtelingenkampen als kinderen waar niemand kan voor zorgen opgevangen. Het is echter geen weeshuis want nadat de kinderen fysisch terug gezond zijn wordt gezocht naar een opvanggezin. Op dit moment verblijven zo’n 60-tal kinderen in het doorgangshuis en zijn er reeds meer dan 2.500 kinderen geplaatst in pleeggezinnen.

F.V.S Amade in Bujumbura

Hier worden zo’n 150 straatkinderen begeleid. Deze kinderen verloren hun ouders omwille van aids. Ze krijgen hier elke middag een warme maaltijd. Een 50-tal kinderen overnachten hier en dagelijks zijn er activiteiten om hen te begeleiden.

Ubi Caritas in Gitega

Deze werking in Gitega begeleidt een 40-tal straatkinderen. Zij proberen om de kinderen van de straat weg te halen door hen kansen te bieden op onderwijs.

 

Al deze projecten, zowel voor gehandicapten als voor weeskinderen vluchtelingen en straatkinderen, krijgen van onze vzw financiële steun door jaarlijkse giften en materiële steun door kledij, melkpoeder, havermoutvlokken, schoenen, schoolgerief …