Ontstaan van de VZW

In 1984 vertrok Trees Cooman, een vriendin van Jeannette De Jaegher, naar Burundi om er enkele jaren mee te werken in het economaat van het aartsbisdom Gitega. Op dat ogenblik regeerde president Bagaza over Burundi, met een dictatoriaal en anti-kerkelijk bewind. Hierdoor werd het verblijfsvisum van Trees na 1 jaar niet verder verlengd. Dertien maanden na haar vertrek stond Trees gedwongen terug thuis.

De toenmalige bisschop Mgr. Joachim Ruhuna was op dat moment in Rome en kwam in september 1985 voor de eerste maal naar Oudenaarde. Via Trees Cooman leerden Jeannette en Marc de aartsbisschop kennen. Deze man had een charismatische uitstraling. Vanaf dan groeide er een relatie met het aartsbisdom Gitega. Mgr. Ruhuna had immers de gewoonte om iedereen die hij ontmoette uit te nodigen om op bezoek te komen.

In januari - februari 1992 gingen Marc en Jeannette op bezoek in Gitega. Zij engageerden zich om als vrijwilligers van het BDAG (Bureau de développement de l’archidiocèse de Gitega) te werken. Hieruit ontstonden projecten met Wereldsolidariteit, Memisa, Protos, KBA (Kadervorming voor Afrikanen).

Er groeide rond Avelgem en Oudenaarde een vriendenkring die geld inzamelde voor kleine projecten in het bisdom.

Stilaan werd jaarlijks meer dan 500.000 Bfr. ingezameld. Zo werd het tijd om een structuur op te richten die dit alles coördineert.

De vzw Projecten Burundi werd in 1996 door 4 Burundi-vrienden opgericht: Trees Cooman, Jeannette De Jaegher, Paul Jacques en Marc Van Huffel. CM Oudenaarde nam deze vzw als partner voor de uitbouw van mutualistische werkingen in Burundi.

Het doel van de vzw is het nemen, bevorderen en steunen van alle initiatieven die bijdragen tot de verwezenlijking van projecten in Burundi. De vzw verleent onder meer hulp aan tal van projecten waarover u verder meer kan lezen.

Intussen groeide de vzw niet alleen in “Burundi-vrienden” maar werd de werking ook ver buiten Oudenaarde en Avelgem bekend. Zo startten in 2005 de kinderen van de school van Balgerhoeke een project ter ondersteuning van schoolgaande kinderen in Burundi. En weet jij waar Balgerhoeke ligt? Ook andere scholen en groeperingen helpen mee en ondersteunen projecten in Burundi.

CM Midden-Vlaanderen heeft in zijn commissie Internationale Samenwerking een project in Polen en Burundi. De vzw is ook hier de “gangmaker”. De vzw telt nu zo’n 300 leden.

De algemene vergadering wordt gevormd door Jeannette De Jaegher, Paul Jacques, Marc Van Huffel, Eric De Buck, André Colpaert, Jean-Paul De Rudder, Eddy Temmerman, Willy De Rycke, Jacqueline Ghys, Miet Lefevere, Kris Michiels, Raf Verniest, Dirk Herreman en Marianne Van Wambeke.