Peterschap

Peterschap

Als bekend figuur word ik vaak aangesproken met de vraag of ik peter wil worden van bepaalde organisaties, projecten of initiatieven. Meestal houdt dat peterschap dan de aanwezigheid op de opening van een evenement in, en daarmee is de kous af.

Toen ik gevraagd werd om peter te worden van de vzw die de initiatieven en projecten voor hulpbehoevenden in Burundi kanaliseert, ging ik meteen akkoord. Ik ken de werking via de zeer vriendschappelijke banden die ik heb met Marc Van Huffel en Jeannette De Jaegher. Zij zijn immers de bezielers en motoren achter de intensieve inspanningen die geleverd worden om te proberen om een stukje ellende op het Afrikaanse continent uit de wereld te helpen.

Ik heb meteen zelf een kindje geadopteerd en via mijn financiële bijdrage hoop ik dat de regio waar mijn aangenomen zoontje leeft een beetje beter wordt.

Ik hoop dat heel wat Vlaamse families mijn voorbeeld zullen volgen. Er is armoede en nood in elk land en elke regio van de hele wereld, maar de kinderen van Burundi hebben extra hulp nodig en die wil ik geven.

En u hopelijk samen met mij.

Je kan uren aan een stuk door filosoferen over de zin en de onzin van het leven, over de zin en onzin van hulp aanbieden, over de zin en onzin van respect voor je medemens - waar ter wereld die ook woont. Ik roep iedereen op om de filosofie te beleven in de plaats van er over te praten. Geef een stukje van jezelf aan diegenen die het echt nodig hebben, en je zal ervaren dat je er rijker door geworden bent. Omdat je hart en je ziel alleen kunnen gevoed worden door liefde en respect. En die kan je het best van al geven. Want krijgen doen wij al zoveel.

Koen Crucke

Ook voor u?

Wil je het voorbeeld volgen van Koen dan kun je eveneens een kind financieel adopteren.

 • Je neemt contact op met ons, schriftelijk of via mail.
  Nodige gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Telefoon of e-mail
 • Je stort 25 euro per maand via domiciliëring op rekeningnummer BE75 8335  3425 5351 van vzw Projecten Burundi, Peterschappen p/a Puithoekstraat 22 te 9700 Oudenaarde
 • Je krijgt de naam van het weeskind dat u wordt toevertrouwd.
 • Wij bezorgen je éénmaal per jaar een foto van jouw kind.

Alvast dank voor je aandacht.

Weet dat er nog veel kinderen zijn die op een peter of meter wachten.