Mensen met een beperking

Project voor 2021:
Blinde kinderen helpen

Akamuri te Bujumbura

Akamuri betekent in het Kirundi (de taal van Burundi) klein lichtje in de duisternis. In dit tehuis worden een 160-tal mentaal en fysisch gehandicapte kinderen opgevangen. Ze krijgen er onderwijs op hun niveau en leren er alledaagse dingen.

Rumuri in Gitega

Deze school voor blinden geeft niet alleen onderwijs aan een 60-tal kinderen maar vangt hen ook op in internaatsverband. In 2004 startten wij een project ter ondersteuning van een koor en orkest door de aankoop en verzending van een muziekinstallatie.

School voor doven en stommen in Gitega.

Dit project ondersteunt een internaat en externaat waar een gespecialiseerde opleiding wordt gegeven voor doven en stommen. Op dit moment worden hier een 80-tal kinderen opgevangen.

Institut Médico-Pédagogique in Mutwenzi Gitega

Dit opvangtehuis zorgt voor een 50-tal zwaar mentaal gehandicapte kinderen. Ze krijgen er revalidatie en verzorging. Een aantal kinderen behoort tot “familielozen”.

In 2006 en 2007 engageert onze vzw zich om te steunen voor een bouwproject.

Etoile du matin in Gitega.

In deze school worden jongens en meisjes met een fysische handicap aan de onderste ledematen opgeleid tot kleermakers. Onze vzw helpt reeds enkele jaren mee bij de aankoop van naaimachines, aangepast voor deze gehandicapte jongeren. Iedere afgestudeerde krijgt een naaimachine mee naar huis om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.

Hier vind je meer info over een actie ter ondersteuning van de gehandicapten Meer >>>