Geitjesproject

Begin en werkwijze

Het geitjesproject startte in 2003 als "aanvullende dienst" van de eerste drie secties van de toenmalige MSAG (Mutualité de Santé de l'Archidiocèse de Gitega). Deze drie afdelingen richtten een comité "Elevage Caprin" op en maakten een huishoudelijk reglement.

Dit hield vooral het volgende in:

 • we richten ons tot diegenen die zelf te arm zijn om een geit te kopen;
 • het comité maakt een lijst op van wie in aanmerking komt om een geit te verzorgen;
 • de geit wordt meestal verzorgd door één van de kinderen: geiten moeten zoals schapen gehoed worden;
 • wij geven aan het gezin een geit die zwanger is en het gezin engageert zich om voor de geit te zorgen (ouders: de geit niet slachten of verkopen, kinderen: dagelijks op stap met de geit om eten te zoeken);
 • het eerste jong dat geboren wordt, wordt teruggegeven aan de MSAG om aan iemand anders te geven. Het tweede is voor het gezin. Het derde is terug voor de MSAG en vanaf het vierde is alles voor het gezin
 • op deze manier kan een gezin, zonder zelf middelen te hebben, op twee jaar twee eigen geitjes hebben.

Doelstellingen

Dit project heeft meerdere facetten als doelstelling:

 • het gezin heeft een bron van inkomen: ze produceren vlees, melk, …
 • ze kunnen voor eigen gebruik de geitjes verder kweken of verkopen
 • kinderen worden geresponsabiliseerd om samen iets te doen voor hun gezin
 • er zijn ook meststoffen voor het eigen tuintje
 • ouders en kinderen hebben een gezamenlijk doel en nemen hun verantwoordelijkheid op tegenover de mutualistische beweging MSAG.

Situatie 2014

Op dit moment zijn er in 16 afdelingen plaatselijke "comités d'élevage caprin". Meer dan 3500 gezinnen hebben de voorbije 10 jaar gebruik kunnen maken van deze dienst. Het is zeker een geslaagd project te noemen mede door het feit dat zowel kinderen als volwassenen dit als een mogelijkheid zien tot persoonlijke ontwikkeling. Ondertussen wordt in elke afdeling voor vorming gezorgd om diergeneeskundige basiszorg tot te dienen. Elke afdeling heeft twee gevormde "verzorgers" en een basiskit aan geneesmiddelen.

Kostprijs

In november 2013 kostte een volwassen geit op de markt in Gitega zo'n 60.000 Burundese frank. Transportkosten en een kost voor diergeneeskundige zorgen en vorming wordt op 25.000 Fbu bepaald. Dit betekent dat op vandaag een kwalitatief sterke geit 85.000 Fbu kost, zijnde 40,-€.