Werking met en voor Batwa's

Batwa-kinderen in het lager onderwijs in Murayi

In de école paroissiale gaan sinds 10 jaar z’n 60-tal Batwa-kinderen naar school.

Het uitgangspunt van dit project is om deze kinderen van de Batwa-inwoners, die zich een achtergestelde groep voelen, te helpen om te leren lezen en schrijven. In de voorbije jaren werden zo’n 500-tal kinderen geholpen. Enkele daarvan zitten vandaag in het middelbaar onderwijs.

In juni 2020 werd Mme Imelde, van de gemeenschap van de Batwa in Murayi, benoemd tot minister van Solidariteit. Dank zij de vzw Projecten Burundi, kon zij haar onderwijs afwerken. Het ministerie van Solidariteit heeft in haar portefeuille ook het beheer heeft over de “mutualités de Santé”.

Dit project wordt reeds jaren mee ondersteund vanuit het Sint-Jozefscollege in Aalst.

In 2012 komen wij in contact met de bevolking van een heuvel (gemeente) ZEGE genaamd.

Daar wonen 60 families van Batwa’s (pygmeeën). Een bevolkingsgroep die volledig buiten de gemeenschap van Hutu’s en Tutsi’s leeft. Zij wonen in hutten gebouwd van stokken en met wat klei en bananenbladeren, zonder water, zonder elektriciteit. Het wordt een project met heel veel invalshoeken die levensbelangrijk zijn voor deze mensen.

Wij maken afspraken en zorgen vanuit de vzw voor:

 • Een waterleiding, zodat zij over water kunnen beschikken op hun heuvel (zie foto's).
  • Dat de kinderen naar school kunnen - sensibilisering.
  • onmiddellijk gaan 80 kinderen graag naar de plaatselijke school,
  • dit betekent dat de kinderen kleding moeten hebben;
  • maar ook dat ze zich moeten kunnen wassen MET ZEEP
  • schoolmateriaal: schriften en stylo's
 • Al vlug is er nood aan een degelijke woning per familie
  • waar het niet meer in regent, met 3 kamertjes: 1 woonkamer + 2 slaapkamers
  • op dit moment zijn reeds 39 huisjes gebouwd en gecementeerd.
   wij kregen hiervoor hulp en medewerking van Aarova, die dit project in de werking opnam.
  • de bouw van de huisjes gaat verder, ondertussen wonen reeds 80 families op de heuvel, wat nog meer werk zal meebrengen.
 • Bestaansmogelijkheden
  • ondertussen heeft de gemeenschap ook geleerd te zorgen voor eigen bestaan o.a. door het kweken van kippen en geiten en zelfs een paar koeien
  • wij leren hen ook groenten telen met een bijkomend project in samenwerking met een plaatselijke organisatie AVEDEC voor het installeren van "groentetuintjes".

Huidig (bijkomend) project

Polyvalente zaal voor de schoolgaande kinderen (90 kinderen)

 • De schoolgaande kinderen hebben een ruimte nodig om te kunnen studeren 's avond als ze thuiskomen in de huisjes is dit niet mogelijk, want daar woont de (grote) familie en er is ook geen verlichting.
  De avond valt reeds om 17.30 u. en om 18.00 u. is het pikdonker.

 • Wij voorzien een zaaltje met tafeltjes en stoelen zodat de kinderen daar, ongestoord, hun huiswerk kunnen maken en waar zonnepanelen zullen geïnstalleerd worden zodat er 's avond nog een paar uur licht is.

Stand van de 'bouwwerf'